X < >
...
Kamu Hizmet Standartları
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
 
 
 
SIRA NO
 
 
HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
      1
Özürlü öğrencilerin talep ve
ihtiyaçlarının karşılanmak
 
1- Başvuru Dilekçesi
2- Özür Raporu
 
1 Hafta
 
     2
Üniversitemize Ait İhalelerin
Gerçekleştirilmesi
 
Mevzuatta Yeterlilik için istenen
belgeler, İdari Şartnamenin 8.
Maddesinde yer alan Yeterlilik
Kriterleri.
Mevzuatta belirtilen süre
dâhilinde
    3
 Çeşitli Sportif ve Kültürel
Faaliyetlerde Kullanılmak Üzere Mal
ve Hizmet satın alımı.
 
Onay Belgesi. Fatura
Muhasebe İşlem Fişi Ödeme Emri
Belgesi Muayne Raporu ve Taşınır
İşlem Fişi
1 Hafta
 
    4
Öğrencilerin Toplumsal, Kültürel,
Sportif, Sanatsal ve Eğitsel alanlarda
gelişmelerini Yardım Etmek, Boş
zamanlarını en iyi şekilde
değerlendirmek üzere kulüp kurmak.
 
Başvuru Dilekçesi
5 Gün
 
    5
İlgili Kişilere Stant Açılması ve Afiş
Asılması.
 
Başvuru Dilekçesi
2 Gün
 
    6
 Gösteri, Konser, Gezi ve Spor
Müsabakaları Düzenlemek.
 
Başvuru Dilekçesi
5 Gün
 
    7
Başarılı ve Gelir düzeyi Düşük
öğrencilere yemek yardımı sunmak.
 
1- Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul
Müdürlüklerine Başvuru Dilekçesi
2- Öğrenci Kimlik Fotokopisi.
 
1 Hafta
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 
 
İlk Müracaat Yeri     İkinci Müracaat Yeri    
İsim : Lokman ÖMEROĞLU İsim : Ramazan ÖZDEMİR
Unvan : Şube Müdürü Unvan : Sağ. Kül.ve Spor Dai.Bşk.
Adres : Sağ. Kül.ve Spor Dai.Bşk.  Adres : Sağ. Kül.ve Spor Dai.Bşk.
Tel : 0 438 212 12 12/12 23 Tel : 0 438 212 12 12/12 20
Fax : 0438 212 12 11 Fax : 0438 212 11
E-Posta : lomeroglu@hakkari.edu.tr E-Posta : ramazanozdemir@hakkari.edu.tr