X < >
...
Vizyon
  Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, Cumhuriyetin temel ilkelerine sahip çıkan bir anlayışla, ileri düzeyde mesleki eğitim alan öğrencilerimize,
  • Mezun olmadan önce iş hayatına yönelik deneyimler kazanmalarını,
  • Sosyal iletişim becerilerini geliştirmelerini,
  • Farklı sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kazanımlar sağlamalarını,
hedefleyen bakış açısıyla  sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yapılandırılması ve öğrencilerimizin bu faaliyetlere katılımının gerçekleştirilmesidir.